Herna uzavřena

Od 9. 5. je herna pro veřejnost uzavřena. Je krásné počasí a láká nás ven. I návštěvnost herny tomu nasvědčuje. 

Prosím sledujte náš web a fcb profil. Dáme vědět, kdy opět v září otevřeme. 

Těšíme se na vás. 

 

Krásné léto 

Vaše RCY

Kontakt:

Rodinné centrum YMCA

Haštalská 21
110 00 Praha 1

Vedoucí: Mgr. Aneta Bruna Žďárská

Mobil: 774 409 660
E-mail: rcymca@praha.ymca.cz
Facebook: rodinne.ymca

Bankovní účet: 
2000627451/2010

 

OMLUVY A NÁHRADY
V DS SOVIČKA:

MARTINA SOUKUPOVÁ
775 220 507

 

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu